Skip to main content

Pertsona-profesional profila eta eraginak | Perfil personal-profesional e impactos Mendeberripedia

Irakaslea | Docente

Jon Altuna

Jon Altuna

Errektoreorde akademikoa

Vicerrector académico

Ikastaro honi buruz

Egun, gure ikaskuntza- eta irakaskuntza-prozesuen (IIP) etengabeko hobekuntzan ari gara arreta jartzen, baina, datozen urteetan, hori alde batera utzi gabe, unibertsitateok gure IIPak aldatzeari ekin beharko diogu. Horretarako, pertsonaren garapena lehenesten duten hezkuntza-berrikuntzako estrategia berriak garatu beharko ditugu.

Helburu hori lortze aldera, MUk lankidetza estrategikoko hitzarmen bat egin du Reimagine Education Lab (RIEDULAB) erakundearekin, RIEDUSIS metodologiaren bidez MUren hezkuntza-eskaintzaren IIP bir-modaltzeko, unibertsitatearen egungo espezifikotasunen eta elementuen arabera. Metodologia horrek pertsonaren/profesionalaren profilean jartzen du arreta.

Ikastaro honetan, hezkuntza eraldatzeko RIEDUSIS metodologiaren oinarriak ezagutuko ditugu. Era berean, MUko titulazioetan definitu diren pertsona-profesional profilak eta gure graduatuetan sortu nahi ditugun eraginak deskribatuko ditugu.

Sobre este curso

Más allá de la mejora continua de nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje (PEA) en la que estamos instalados actualmente, en los próximos año,s las universidades vamos a tener que abordar procesos de transformación de los PEA. Ello va a requerir el desarrollo de nuevas estrategias de innovación educativa orientadas al desarrollo de la persona.

Para conseguir ese objetivo, MU ha suscrito un acuerdo de colaboración estratégica con Reimagine Education Lab (RIEDULAB) para el apoyo en la transformación de los PEA de la oferta educativa de MU mediante la metodología RIEDUSIS, centrada en el perfil de persona-profesional, de acuerdo con las especificidades y elementos de los que ya dispone la universidad.

En este curso, conoceremos los principios de la metodología RIEDUSIS de transformación educativa. A su vez, describiremos los perfiles de persona-profesional y los impactos que deseamos crear en nuestros graduados y graduadas.

Enroll